La oss
Hjelpe deg!


Konsulta-sjon

Vi tilbyr konsulentbistand for ADR gods (farlig gods, eksplosiver o.l.), Incoterms 2010 (internasjonale regler som beskriver ansvarsforhold mellom selger og kjøper), LC, (letter of Credit - dokument fra bank som garanterer at selger får betalt for sine varer fra kjøper etter at begge parter har oppfylt sine forpliktelser ihht LC) og transportforsikringer.