Maritim kundekrets

Oljeindustrien offshore etterspør båter for ulike type oppdrag. Dette genererer byggeoppdrag for skipsverftene som igjen genererer oppdrag for utstyrs- leverandører til verft og rederi. Vareflyten mellom disse aktørene blir derfor viktig i forhold til effektivitet og kostnader. BEF Shipping utfører her logistikkløsninger for alle disse aktørene med fly-, bil- og båtfrakt.

Oljerigg
pic1.jpg
Skipsverft
pic2.jpg
utstyrsleverandører
pic3.jpg
Fartøy/båt
pic4.jpg