Import

Vi henter gods på valgt adresse i Europa, eller Skandinavia og kjører til kundens adresse i Norge. Vi sørger for innfortolling og dokumentbehandling.

Eksport

Vi henter gods på valgt adresse i Norge og eksportfortoller og besørger T1-dokument. Godset leveres på avtalt adresse i Europa. Vi sørger for innfortolling og avslutning av T1-dokument.

Ekspress

Om kort leveringstid er viktig tilbyr vi express; hasteoppdrag med varebil, lastebil eller spesialtransport. Vi tilbyr express både for import og eksport – eller for hasteoppdrag i Norge.

Spesial-transport (stort og tungt)

BEF Shipping ordner spesialtransport når det er behov for det. Dette er transport av større kolli (målene på kolliet eller vekten er utenfor standard) som trenger spesialutstyr for å kunne fraktes og gjerne krever følgebil og tillatelser fra vegvesenet. Vi ordner denne type transport i Norge og Europa for øvrig, både eksport og import.

Innlandstrafikk

Dette er transport av varer fra en adresse til en annen adresse i Norge. Varer som kan lastes på standard biler.