Import

Vi henter gods/varer på adresser i Europa, Skandinavia og verden forøvrig med bil og får det levert til flyplass, ordner flyfrakt til flyplass i Norge og besørger innfortolling og biltransport til kundens adresse (dør til dør). Om du som kunde ønsker det, kan du selv hente varene på flyplass i Norge. (Dør til flyplass)

Eksport

Vi henter gods/varer på adresse i Norge, transporterer til flyplass og ordner exportfortolling. Så besørger vi flytransport av godset til valgt flyplass «world wide». Vi har agenter over hele verden som kan innfortolle og kjøre godset til adresse (dør til dør) om det er ønskelig.

Det mest vanlige er at mottaker i utlandet selv henter godset på flyplassen og har ansvar for innfortolling.

Kurer

Når det virkelig haster og ikke er rom for forsinkelser, tilbyr vi kurer. En person tar da med seg pakken, finner den raskeste «routingen» med fly og bærer pakken med seg. Kureren fortoller selv i mottakerland eller møter mottakers agent for innfortolling og levering av godset.

Kurer har status «High Cost» og blir brukt der tid er penger.

Chartering

Er kolliene utenfor standard størrelse og en har knapt med tid, kan du velge chartering. Vi leier da inn et spesialfly som kun tar det enkelt-oppdraget eller
sammen med andre oppdrag (part charter) til samme område av verden som din vare er adressert til. Chartering av fly blir også brukt på mindre kolli der tid er viktigst.