BEF SHIPPING er et speditørfirma som tilbyr transporttjenester innen fly-, bil- og sjøfrakt. Vi tilbyr for- tolling og lagertjenester, chartering, ekspress, konsulenttjenester, prosjektlogistikk, forsikringer og dokumentbehandling.

JUST SHIP IT
Rediger artikler
Flyfrakt

Vi tilbyr komplette løsninger for flylogistikk både for import og eksport. Vi ordner også kurer eller chartering/ekspress når det er behov for det.

Rediger artikler
Bilfrakt

Vi leverer/tilbyr biltransport til og fra alle destinasjoner i Skandinavia og Europa. Innenlandstrafikk, eksport, import, ekspress, spesialtransport, fortolling og dokumentbehandling.

Rediger artikler
sjøfrakt

Vi tilbyr trygg og sikker sjø- transport world wide. Import, eksport, container, break bulk, chartering.

Rediger artikler
Import

Vi henter gods/varer på adresser i Europa, Skandinavia og verden forøvrig med bil og får det levert til flyplass, ordner flyfrakt til flyplass i Norge og besørger innfortolling og biltransport til kundens adresse (dør til dør). Om du som kunde ønsker det, kan du selv hente varene på flyplass i Norge. (Dør til flyplass)

Eksport

Vi henter gods/varer på adresse i Norge, transporterer til flyplass og ordner exportfortolling. Så besørger vi flytransport av godset til valgt flyplass «world wide». Vi har agenter over hele verden som kan innfortolle og kjøre godset til adresse (dør til dør) om det er ønskelig.

Det mest vanlige er at mottaker i utlandet selv henter godset på flyplassen og har ansvar for innfortolling.

Kurer

Når det virkelig haster og ikke er rom for forsinkelser, tilbyr vi kurer. En person tar da med seg pakken, finner den raskeste «routingen» med fly og bærer pakken med seg. Kureren fortoller selv i mottakerland eller møter mottakers agent for innfortolling og levering av godset.

Kurer har status «High Cost» og blir brukt der tid er penger.

Chartering

Er kolliene utenfor standard størrelse og en har knapt med tid, kan du velge chartering. Vi leier da inn et spesialfly som kun tar det enkelt-oppdraget eller
sammen med andre oppdrag (part charter) til samme område av verden som din vare er adressert til. Chartering av fly blir også brukt på mindre kolli der tid er viktigst.

Rediger artikler
Import

Vi henter gods på valgt adresse i Europa, eller Skandinavia og kjører til kundens adresse i Norge. Vi sørger for innfortolling og dokumentbehandling.

Eksport

Vi henter gods på valgt adresse i Norge og eksportfortoller og besørger T1-dokument. Godset leveres på avtalt adresse i Europa. Vi sørger for innfortolling og avslutning av T1-dokument.

Ekspress

Om kort leveringstid er viktig tilbyr vi express; hasteoppdrag med varebil, lastebil eller spesialtransport. Vi tilbyr express både for import og eksport – eller for hasteoppdrag i Norge.

Spesial-transport (stort og tungt)

BEF Shipping ordner spesialtransport når det er behov for det. Dette er transport av større kolli (målene på kolliet eller vekten er utenfor standard) som trenger spesialutstyr for å kunne fraktes og gjerne krever følgebil og tillatelser fra vegvesenet. Vi ordner denne type transport i Norge og Europa for øvrig, både eksport og import.

Innlandstrafikk

Dette er transport av varer fra en adresse til en annen adresse i Norge. Varer som kan lastes på standard biler.

Rediger artikler
Container

Vi besørger transport av varer pakket i containere og sendes med båt over hele verden, både import og export. Vi sørger også for behandling av nødvendige dokumenter for å kunne sende varer på sjø.

Break Bulk

BEF Shipping sørger for transport av gods som ikke kan pakkes i container-system (stort og tungt), det være seg stålkonstruksjoner, kraner, tanker, vinsjer og lignende - som krever egen plass og behandling i båten.

Chartering

Vi tilbyr chartering også på sjø. Det vil si at du bestiller en båt dedikert for en strekning/oppdrag. Man laster f.eks opp en båt fra Hamburg til Ulsteinvik, betaler for hele båten eller deler av båten (partcharter).

Rediger artikler

World Wide
transport

Døgnåpen
service
flyfrakt
hele døgnet
Express
med bil
Edit list
referanser

Vi har bistått med flere leveranser innen fly-,veg- og sjøfrakt. Vi jobber med flere store kunder, og transport for både rigger, platform, verft, båt og utstyrsleveranse som krever både spesialtransport og raske leveringer. Ikke minst er flyten mellom desse kundene viktig. Vi jobber 24/7 og har alltid kunden i fokus.

Alle referanser
bil

Stykkgods, parti, «full loads», spesialtransport, ekspress med varebil og stor bil. Innenlands og eksport/import til og fra Europa.

Referanser
 
 
sjø

Container, break bulk og chartering. Worldwide eksport og import, samt sjøtransport langs norskekysten.

Referanser
 
 
fly

Flyfrakt, kurertjenester, chartering. Worldwide import og eksport, samt innenlands transport.

Referanser
 
 
Rediger artikler
La oss
Hjelpe deg!

Konsulta-sjon

Vi tilbyr konsulentbistand for ADR gods (farlig gods, eksplosiver o.l.), Incoterms 2010 (internasjonale regler som beskriver ansvarsforhold mellom selger og kjøper), LC, (letter of Credit - dokument fra bank som garanterer at selger får betalt for sine varer fra kjøper etter at begge parter har oppfylt sine forpliktelser ihht LC) og transportforsikringer. 

Rediger artikler
prosjekt-logistikk

Vi skreddersyr løsninger tilpasset kundens behov; gjerne en kombinasjon av fly, bil og sjø. Vi kan hente på flere adresser og leverer samlet på en adresse – eller omvendt. Uansett finner vi den optimale løsningen og gjør det som skal til for å tilby en totalleveranse for deg som kunde. 

Rediger artikler
Maritim kundekrets

Oljeindustrien offshore etterspør båter for ulike type oppdrag. Dette genererer byggeoppdrag for skipsverftene som igjen genererer oppdrag for utstyrs- leverandører til verft og rederi. Vareflyten mellom disse aktørene blir derfor viktig i forhold til effektivitet og kostnader. BEF Shipping utfører her logistikkløsninger for alle disse aktørene med fly-, bil- og båtfrakt.

Oljerigg
Skipsverft
utstyrsleverandører
Fartøy/båt
Rediger artikler