SPESIALTRANSPORT

KUNDE: ABB

OPPDRAG: BIL

DESTINASJON: BERGEN ENGINES, HORVIKNESET 125

6 Generatorer (6 biler) a 21 tonn hver fra Estland til Hordvik.